Wie

Bianca Blom en Karin Hermsen

Karin is moeder van vier kinderen en onderwijzeres. Karin heeft een groot hart voor kinderen en vernieuwende ideeën over het huidige onderwijs. Ze leeft haar innerlijke wens om een steentje bij te dragen aan een mooiere wereld en de kinderen op weg te helpen in hun ontwikkeling.

De drijfveren van Bianca zijn verontwaardiging, de behoefte om inspiratie rond te strooien en mensen in beweging te brengen. De verontwaardiging zorgt voor een gevoel dat het ook anders kan met name in het onderwijs. Met haar boek Hoe leef ik mijn wens hoopt ze pubers de kans te geven om te ontdekken hoe ze in hun kracht kunnen staan.

Karin en Bianca hebben de handen ineen geslagen en willen alle kinderen in Nederland een kans geven om te ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en hoe ze dat kunnen bereiken. Vanuit kracht en liefde in het leven staan draagt bij aan een vriendelijkere wereld.

hoe het werkboek De Kindercreatiespiraal tot stand is gekomen

Mijn nieuwsgierigheid werd gewekt voor het boek De Creatiespiraal omdat mijn dochter van 8 jaar er vanuit haar school mee thuiskwam. In de projectgroep van Katja en Berdien van basischool de Widerode in Wierden werken de kinderen o.a. met de creatiespiraal van Marinus Knoope. Bij mij ontstond de wens om het gedachtegoed van dit boek voor volwassenen toegankelijk te maken voor kinderen.

Ik heb mij opgegeven voor de train de trainer, opleiding tot creatiecoach, een tweedaagse cursus in Borne, verzorgd door M. Knoope (mei 2010). Daar heb ik mijn wens geuit om het werkboek De Kindercreatiespiraal te schrijven. We zijn er deze dagen intensief mee aan het werk gegaan en hebben de 12 stappen vertaald naar 14 stappen voor kinderen. Thuis gekomen ben ik deze stappen uit gaan schrijven voor kinderen in een begrijpelijke taal.

De inhoud van dit werkboekje is geïnspireerd op De creatiespiraal (1998) Mede door de inspiratie, hulp en aanmoediging van de mensen om mij heen, is uiteindelijk het werkboek werkelijkheid geworden.